محورهای کلی و زیر شاخه ای پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین علوم انسانی و مدیریت به شرح ذیل اعلام می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه بعد مراجعه فرمایید.

 

 


مدیریت
- مدیریت عمومی
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
- خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
- مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
- توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی
- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین
- مدیریت استراتژیک
- مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
- مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه
- توسعه بازار
- مدیریت آینده پژوهی
- مدیریت پروژه
- مدیریت مالی
- سرمایه گذاری
- رفتار سازمانی
- علوم رفتاری در مدیریت
- حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
- شناسايي، ارزش‏گذاري، سنجش و حسابداري سرمايه فكري
- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
- حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

وسایر شاخه ها و محور های مرتبط
علوم انسانی


- روانشناسی بالینی
- روانشناسی عمومی
- روانشناسی اجتماعی

وسایر شاخه ها ومحور های مرتبط

      -علوم تربیتی

       -برنامه ریزی آموزشی
- علوم اجتماعی
 - علوم سیاسی

وسایر شاخه ها و محور های مرتبط
- اقتصاد
- اقتصاد خرد
- اقتصاد کلان
- اقتصاد سنجی
- رشد اقتصادی
- نظام های اقتصادی
- اقتصاد توسعه
- اقتصاد کشاورزی
- برنامه ریزی اقتصادی
- اقتصاد شهری
- اقتصاد انرژی و...

سایر شاخه ها و محور های مرتبط
- حقوق

-حقوق عمومی

-حقوق خصوصی

-حقوق بین الملل

 

-تاریخ

-جغرافیای شهری و روستایی
 

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴