به اطلاع تمامی دوستان و شرکت کنندگان ارجمند می رساند که هزینه های ثبت نام و شرکت در کنفرانس به شرح ذیل می باشد.لذا تمامی امور واریز هزینه فقط از طریق پنل کاربردی (پرداخت آنلاین )خود بوده وازواریزبه صورت های دیگر خود داری فرمایید.


شرکت کنندگان حضوری

210000هزار تومان

دانشجویان مقاله اول

160000هزارتومان

دانشجویان  وسایر شرکت کنندگان مقاله دوم به بعد 

130000هزارتومان

اساتید و هیئت علمی وشرکت کنندگان آزاد

170000هزار تومان

چاپ مقالات در ژورنال اینتر نشنال

بدون پرداخت هزینه اضافی

چاپ درژورنال تخصصی داخلی

بدون پرداخت هزینه اضافی

 

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴