درجهت کیفیت بخشی و اعتبار کنفرانس ،بهره مندی تمامی شرکت کنندگان از مباحث مطرح شده در کنفرانس ؛تمامی مراحل برگزاری این اجلاس به صورت ویدیوکنفرانس وپخش زنده انجام می پذیرد.


باتوجه به ارزش دهی به کیفیت علمی کنفرانس و استفاده تمامی پژوهشگرانی که امکان حضور در کنفرانس را ندارند تمامی مراحل و مدت برگزاری کنفرانس از طریق سیستم پخش مستقیم ویدئو کنفرانس محیا گردیده است تا تمامی این بزرگواران بتوانند از این اجتماع علمی بهره مند گردند

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴