دبیرخانه ایران:فارس،شیراز میدان اطلسی ساختمان کاسپین طبقه 2

تلفن:07132288105 خانم مهندس هاشمی

 


دبیرخانه امارات .- خانم خسرو جردی :00971142979831

No.501 Almamzar Area Almamzar Building

 

دبیرخانه ایران:فارس،شیراز میدان اطلسی ساختمان کاسپین طبقه 2

تلفن:07132288105 خانم مهندس هاشمی

 

آدرس ایمیلpendar@pcop.co

 

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴