پس از بررسی های انجام شده  ازکم و کیف برگزاری کنفرانس ،تفاهم نامه همکاری مابین دبیرخانه کنفرانس و سازمان تبلیغات اسلامی استان منعقد گردید.جهت اطلاع بیشتر به کانال تلگرام دبیرخانه مراجعه فرمایید.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰