با اتکال به پروردگار متعال به اطلاع کلیه پژوهشگران ارجمند می رساند در جهت اعتلای سطح علمی واعتبار بیش از پیش کنفرانس ؛تفاهم نامه رسمی مابین دبیرخانه و دانشگاه آزاد منعقد گردید.


باساتعانت  به پروردگار متعال به اطلاع کلیه پژوهشگران ارجمند می رساند در جهت اعتلای سطح علمی واعتبار بیش از پیش کنفرانس ؛تفاهم نامه رسمی مابین دبیرخانه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید منعقد گردید.

تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰