به اطلاع آن دسته از پژوهشگران ارجمندی که مقلاتشان مورد پذیرش قرار گرفته می رساند که اصل مقالات ترجمه شده خود را تا تاریخ 17اسفند ماه ارسال نمایند . قابل ذکر است چاپ مقالات از پروسه های کنفرانس بوده و نیاز به پرداخت هیچ گونه وجه اضافی نمی باشد.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰