باعنایت سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز و شهرستانها در جهت اطلاع رسانی از فراخوان مقاله نقاط مختلف مرکز استان و شهرستانها از طریق نصب بنر و نمایه کردن اطلاعات اجمالی کنفرانس در تلویزیون شهری اطلاع رسانی شد.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۶