دکتر ادگاردو روبین از نخبگان برجسته دنیا و دارای مدرک دکترای تخصصی فلسفه و نیز از شخصیت های تازه مسلمان شده و شیعه می باشد وی که مورد تایید نظام و رهبری بوده دارای تالیفات بسیار در زمینه های فلسفه و فقه اسلامی می باشد.


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۹