نظر به استقبال وتماس پژوهشگران ارجمند مبنی بر تمدید مهلت ارسال مقالات جهت شرکت کنندگان غیر حضوری؛به استحضار می رساند که مهلت ارسال مقالات تاروز پنج شنبه 19 اسفند ماه تمدید گردید.لذا خواهشمند است نسبت به ارسال مقالات خود اقدام فرمایند.شایان ذکر است که به دلیل تکمیل ظرفیت سالن کنفراس از پذیرش عزیزان به صورت حضوردرکنفرانس معذور می باشیم.باتشکر


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵