به اطلاع آن دسته از پژوهشگران ارجمند می رساند که درصورت عدم پرداخت هزینه های مقالات پذیرش شده کنفرانس در پنل تخصصی خود می توانید درهزینه های مربوط را در صفحه اول در بخش پرداخت اینترنتی کار واریز را انجام دهند . شایان ذکر است که شناسه پرداخت خودرانیز یدداشت فرمایید. باتشکر


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷