ضمن تشکر وقدردانی از همه عزیزان و بزرگوارانی که در برگزاری حضور در پنجمین کنفرانس بین المللی دستارد های نوین پژوهشی درعلوم انسانی و مدیریت که در تاریخ جمعه 20اسفند ماه 1395شرکت نموده و باحضور وقدومشان این محفص علمی را منور فرمودند در روزهای آتی ضمن تشریح کامل و مصور شرح کنفرانس ؛به اطلاع می رساند که از روز دوشنبه 23اسفند کار ارسال گواهی نامه ها آغاز می گردد.ونیز کار چاپ مقالات از اواسط فروردبن ماه شروع خواهد شد.شایان ذکر است که تصاویر و عکس های کنفرانس همگی در صفحه تلگرام به آدرس ذیل قابل درسترسی می باشد.

icsm2017@


تاريخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱